Apoteka

Fotografiranje za potrebe portfolia tvrtke koja je radila na opremanju i uređenju interijera.