Kad jugo zapuše

najbolje je biti u zatvorenom.

Ali, tada bih propustio neke od ovih prizora, a to bi bilo šteta. Uz žestoke udare vjetra teško je bilo stajati mirno, raspršene slane kapljice vjetar je nosio daleko od obale. Objektiv je trebalo stalno brisati da se kroz njega nešto može i snimiti. I kad sam mislio da je seansa gotova, pojavio se brod. Volim more, ali po ovakvom jugu ne bih volio biti na tom brodu. Čak ni na puno većem! 🙂

Pogledajte galeriju, neće vas zaliti valovi, vjerujte mi na riječ!

 

jugo dere

Snimci su napravljeni u listopadu 2016.